Již 9. ročník Dne zdraví se konal v úterý 28. května od 12 do 16 hodin a byl stejně jako v uplynulých letech zaměřen na prevenci nemocí a poradenství.

Nechybělo vyšetření krevního tlaku a pulzu, EKG, BMI–Body Mass Index, hladiny cukru v krvi, krevního obrazu a jiné.