V zahradě školy se konaly soutěže a hry se zábavnou formou, doprovázené osvětou na ochranu životního prostředí. Je chvályhodná vysoká účast rodičů se svými potomky i dalších příznivců a přátel školy. Patřila k nim i Lenka Mojová.

„Je to moc vydařená akce, plná dětských aktivit se zaměřením na ekologii. Organizace nemá chybu. Navíc přeje i počasí,“ krátce hodnotila maminka předškolačky Kateřiny. Vše se dělo pod vedením ekotýmu školy.

MŠ Kosmonautů (vedoucí učitelka Ivana Potyková) je odloučeným pracovištěm MŠ Balzacova (ředitelka Miroslava Turecká). Patří ji prestižní mezinárodní titul Ekoškola, kterou uděluje sdružení Tereza se sídlem v Praze. Ten se v pravidelných dvouletých intervalech musí obhajovat.