Bohatý a pestrý program přilákal nejen školy, ale i širokou veřejnost. Konaly se soutěže, hry, tančilo se, poskytovala se osvěta, nechyběly ani tvořivé dílničky a další aktivity se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Den Země je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 22. dubna. Je zaměřen na ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. Tato tradice vznikla v roce 1969 na konferenci UNESCO v San Franciscu.

Ilustrační foto.
Přípravné třídy někde nemají dostatek dětí