Obřad probíhal ve čtyřech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 16 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesl náměstek primátora města Havířova Bohuslav Niemiec.

S hezkým recitačním programem vystoupili žáci 6. A třídy Základní školy Gorkého, pod vedením učitelky Mileny Novákové. O živou hudbu se postaralo duo Regina Bednaříková a Pavel Urban. Další vítání je připraveno na neděli 9. června od 9.30 hodin.

Železniční stanice v Havířově v podobě 20. století.
V Havířově začala oprava nádražní budovy