Obřad probíhal ve čtyřech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 11 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva města Havířova Ivana Hlubinková Kožmínová.

S hezkým kulturním programem vystoupilo recitační duo ze Základní školy Marie Pujmanové. O živou hudbu se postaral houslista Jiří Erlebach. Další vítání je připraveno na neděli 26. května od 9.30 hodin.