Program konference zahájil primátor města Havířova Josef Bělica. 11. ročník byl rozdělen do tří tematických bloků – přírodní plochy v okolí měst, cesta z města, sport v zeleni.

V prvním zazněly přednášky: Možnosti zlepšování přírodního prostředí v okolí měst (přednášející z Havířova), „Program starostlivosti o chráněné územíe – CHA Horský park (Slovensko)“, Porubský les a Myslivna jako místo relaxace (Ostrava), Suburbanizace ničí naše životní prostředí (Český Těšín).

Stanislav Vincour (vlevo) při přebírání ocenění Osobnost města Českého Těšína v roce 2012.
Stanislav Vincour byl skaut a sportovec tělem i duší

Ve druhém: Pohled na rekreaci ve městech před 90 lety (Olomouc), Vymezení ploch sportu ve městě Havířově ÚPD s vazbou na zeleň (Havířov), „Parkrun Cieszyn – spolecznie sportowo transgranicznie (Polsko)“.

Třetí blok: Cesta z města do města (Smržice), Revitalizace údolí Zimovůdky – propojení Zámeckého parku a Lesoparku (Orlová), Bolevecké rybníky (Plzeň), Krajina zahradou? (Krnov).

Miliontý Tucson. Počátkem října sjel z výrobních linek automobilky v Nošovicích vůz Hyundai Tuscon s pořadovým číslem 1 000 000.
Hyundai vyrobil milion vozů Tucson

Zelená města – města budoucnosti, to nejsou jenom přednášky, ale i široká platforma pro navazování kontaktů a výměny zkušeností. Pohled na dnešní Havířov potvrzuje, že je městem budoucnosti. Organizátorem konference je město Havířov s podporou Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.