Žáci ZŠ Moravská se v minulosti přihlásili na popud havířovského magistrátu do soutěže o nejlepší název. A nebyli sami, spolu s nimi se do úkolu se zapojily děti celkem ze 17 základních škol zřizovaných městem a ze sedmi základních škol ze spádových oblastí. Komise nakonec vybrala právě návrh ZŠ Moravská ze Šumbarku.

A legendární železniční budova v bruselském stylu již od září hrdě nese své jméno. Rekonstrukce interiéru železniční výpravní budovy za necelých 60 milionů korunvbyla před volbami ukončena.

Uvnitř velkorysé budovy vzniklo hřiště na volejbal, badminton nebo basketbal, několik bowlingových drah, lezecká stěna i lyžařský trenažér. Reprezentační charakter budovy je zároveň možno využít k pořádání společenských událostí jako jsou koncerty, divadelní představení, přednášky, výstavy, projekce nebo galavečery.vV horních prostorách se nacházejí menší sály pro komornější sporty, jako například balet, tanec nebo gymnastiku.

„Před námi je další volební období a další nové výzvy. Rozpočet města máme plně pod kontrolou, omezili jsme zbytečné výdaje a investovali do toho, co občany trápí a co jim zlepší život. Někdo může namítnout, že je krize a měli bychom šetřit, ale já si myslím, že právě v krizových dobách musí město investovat do své infrastruktury, tedy do budoucnosti,“ prohlásil při slavnostní kolaudaci haly Fénix primátor Havířova Josef Bělica.

V plánu je ještě poslední fáze rekonstrukce havířovského nádraží, modernizace přístupů na peróny a kolejiště. Stávající nástupiště budou plně bezbariérová, získají také nové zastřešení, informační a orientační systém a mobiliář. Dále dojde k rekonstrukci podchodu a jeho propojení s nástupišti novými výtahy. Přístupnost nádraží se zlepší i díky prodloužení podchodu na druhou stranu kolejiště směrem k městské části Šumbark.

"V rámci prací proběhne také kompletní obnova kolejiště stanice a přilehlého úseku k zastávce Havířov střed, instaluje se nové sdělovací a zabezpečovací zařízení, dojde k opravě trakčního vedení a mostních objektů. Opravy by měly začít během příštího roku a postará se o ně Správa železnic," doplňuje mluvčí města Havířov Rosalie Seidl Pokorná.