V Kulturním domě Radost v Havířově, přednesl předseda pobočky Eduard Heczko přehled o činnosti za letošní rok a úkoly na první čtvrtletí roku 2020.

K hlavní náplni již tradičně patřily přednášky konané jednou měsíčně mimo červenec a srpen, v Loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče. Pravidelná je také účast na pietním shromáždění u památníku důlního neštěstí na Dole Dukla v Dolní Suché. Členové pobočky se aktivně zapojují i do dalších akcí pořádaných Klubem.

Velké poděkování se dostalo Městské knihovně v Havířově a také Městskému kulturnímu středisku za podporu pobočky. Zprávu o hospodaření za uplynulé období podal Josef Lang, který je i vzorným kronikářem pobočky. Z důvodu věku odstoupil z výboru Jaroslav Čihař.

Novým členem byl zvolen Petr Hýsek. Mezi hosty výroční schůze byl také předseda Klubu přátel hornického muzea v Ostravě Jiří Kunčický. Havířovská pobočka má v současné době 83 členů s průměrným věkem přes 74 roků.

Zásah policie ve Fakultní nemocnici Ostrava po střelbě, úterý 10. prosince 2019 v Ostravě.
Očima Martina Plevy: Vyděšená Ostrava…
Situace po střelbě v ostravské fakultní nemocnici, úterý 10. prosince 2019.
Glosa Aleše Uhra: Ostravské 11. září
Ilustrační foto.
Karvinské kamery umí upozornit i na to, když se někdo pohybuje divně