Dopoledne v kostele sv. Josefa se konaly bohoslužby v českém a polském jazyce. Velkému zájmu se těšil pochod vlajek místních spolků ve stejnokrojích. Součástí poutě byl i tradiční řezbářský plenér. V jeho organizování nastaly změny. Netrval týden, ale pouze tři dny, navíc byl na novém místě, a to v areálu hasičské zbrojnice. Účastnili se ho Artur Szoldra (Polsko), Roman Mikuš (Vsetín), Igor Kučera (Vřesina), Pavel Herák (Orlová) a Čestmír Slíva (Havířov).

Prostory v centru obce zaplnily různé pouťové atrakce a stánkoví prodejci. K poslechu hrála místní dechovka Hasičanka. Ani tentokrát nechyběla taneční zábava s živou hudbou.