"Program je vzpomínkou na události před 100 lety. I když Havířov tehdy ještě nebyl, byla tady spousta vesnic. Pro návštěvníky jsme připravili písničky z období Rakouska-Uherska, vojenské pochody, výcvik infantérie, neboli pěšáků jeho výsosti Františka Josefa, ale taktéž vojáky 1. světové války na koních, artilérii, hřmění prvoválečných kanónů a vedle toho také dobovou módu, kankán a další šlágry," řekl Marek Tichý. 

Akci organizovalo Městské kulturní středisko Havířov. "Při každoročním plánování akcí na venkovním prostranství hledáme vždy něco výjimečného, něco, co jsme ještě nenabídli našim spoluobčanům a pro letošní rok se nám podařilo získat tento projekt," vysvětlila ředitelka MKS Yvona Dlábková.