Obřad probíhal ve čtyřech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 15 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla náměstkyně primátora města Havířova Jana Feberová. S hezkým recitačním programem vystoupili žáci 4. C třídy Základní školy Na Nábřeží pod vedením učitelky Aleny Kabelíkové.

O živou hudbu se postaral houslista Jiří Erlebach. Poslední vítání v prvním pololetí je připraveno na neděli 23. června od 9.30 hodin. Pokračování bude v září.

Historie Havířova.
OBRAZEM: Mezinárodní den archivů – ze života v Havířově