Program ve zcela zaplněném velkém sále bludovického Domu PZKO byl pestrý, bohatý, plný zpěvu, hudby, tance a krásných lidových krojů. Nejvýznamnější událostí v historii bludovické skupiny připomněla dvojice mladých souběžně s video projekcí.

Nejaktivnější ženy a muži místní skupiny byli oceněni pamětním listem. Čtyřem za třicetiletou činorodou práci, Annie Stasiowej, Boleslawu Bystroňovi, Tadeuszowi Nowakowi a Edwardowi Bilanowi bylo uděleno nejvyšší svazové vyznamenání PZKO.

Mezi hosty slavnostního odpoledne byla vicekonzulka Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě Maria Kovacs a předseda Hlavního výboru PZKO se sídlem v Českém Těšíně Jan Ryłko. Předsedou bludovického PZKO je Petr Chroboczek.

Věřící lidé se modlí u hraničního přechodu v Chalupkách (nedaleko Bohumína) za spásu vlasti a světa. Při ojedinělé akci nazvané "Růženec na hranicích" se scházeli i další katolíci v kostelích podél celé hranice Polska.
Katolíci třímající růžence se modlili za bezpečnost Polska