Měl 27 tříd, tři školní družiny, dvě tělocvičny a velké travnaté hřiště. Časem se postavil i skleník a krytý bazén s ohřívanou vodou.

V té době škola patřila k největším svého druhu v Československu. Později byla přejmenovaná na základní školu.

Výuka v ní skončila v roce 2012. Budova i pozemek patřily Moravskoslezskému kraji. Město Havířov je odkoupilo v polovině roku 2013 s tím, že celý objekt by měl sloužit pouze ve veřejném zájmu pro účely kultury, sportu, sociálních služeb, státní správy a samosprávy.

V roce 2017 bylo vedením města rozhodnuto, že se provede rekonstrukce celého areálu včetně budovy s následným využitím jako domov pro seniory se zvláštním režimem (nemocničního charakteru). Práce měly být zahájeny počátkem letošního roku, zatím ale nezačaly. Budova již šest let chátrá.

Pro svůj výcvik objekt využívá policie.