Před početným publikem zazpíval místní farní sbor schola, dále pěvecké sbory Meandry a Lučinka se sólistkou Oldřiškou Honsovou, o poezii se postarala Ivona Vlčinská s houslovým doprovodem Adély Pilárikové a na závěr se představila mladá talentovaná zpěvačka Karolína Plawná spolu s kytaristou Jiřím Šoltisem. Na královských nástrojích hrál Petr Venglář.

Program uzavřela noční adorace (klanění Bohu). Mši svatou sloužil farář Marcel Krajzl, hlavním organizátorem byla Dagmar Kotajná. Kostel navštívilo přes tři sta padesát lidí.