Lávky přes řeku si nejvíce vytrpěly za katastrofálních povodní v roce 1997. Voda tehdy poškodila lávku pro pěší za koupalištěm, místo které pak město nechalo postavit klasický silniční most. Opravena byla také lávka pod sjezdovkou.

Nyní město buduje zcela novou lávku v lokalitě pod altánkem. I ta byla původně pouze pro pěší, nově však bude součástí cyklostezky. Právě proto ale musí splňovat některé normami stanovené parametry.

Aby lávka odolala velké vodě a meandrujícímu korytu s vysokými břehy, museli stavbaři přistoupit k založení bytelných pilířů. K tomu si na místo přivezli těžkou techniku, konkrétně pásovou vrtací soupravu Casagrande B180HD, jejíž pracovní hmotnost je uváděna na 60,5 tuny. Zapotřebí byl také autojeřáb, nákladní auta přivážející materiál a další technika se pohybovala přímo v korytu. Množství potřebného betonu dovezlo několik domíchávačů.

Právě na používání techniky je však terčem kritiky, když po levém břehu stroje jezdí po nedávno vybudované cyklostezce s nezpevněnou vrchní vrstvou. Stejně tak lidé upozorňují na to, že na pravém břehu stavbaři přispěli k borcení nestabilních břehů řeky.

„Od samého počátku víme, že pracujeme v chráněné lokalitě. Proto se provádějí časté kontroly, zda vše probíhá v souladu s předpisy a vydanými povoleními. Máme potvrzeno, že tomu tak doposud je. Stavba není příčinou ani borcení břehů, což dokládá znalecký posudek. Znalec v něm stvrdil, že k borcení břehů v lokalitě docházelo už v minulých letech a současná stavba situaci nezhoršila. Pokud jde o provoz na loni vybudované cyklostezce, ten byl povolen, protože jiná přístupová cesta k lávce není. Po ukončení stavby bude vrchní vrstva stavební firmou opravena do původní podoby, aby s příchodem cyklistické sezony byla stezka v pořádku," řekl vedoucí odboru investic a správy majetku havířovského magistrátu René Vašek. řekl vedoucí odboru investic a správy majetku havířovského magistrátu René Vašek.