Obřad probíhal ve třech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 10 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva města Havířova Eva Šillerová.

O hezký kulturní program se postarala děvčata 5. A třídy Základní školy Moravská vedené učitelkou Svatavou Vilímovou. O živou hudbu se postaral houslista Jiří Erlebach.

Další vítání je připraveno na neděli 12. května od 9.30 hodin.