Obřad probíhal ve třech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 10 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva města Havířova Alena Olšoková. S hezkým kulturním programem vystoupily žákyně ze Základní školy Karolíny Světlé. O živou hudbu se postaral houslista Jiří Erlebach.

Další vítání je připraveno na neděli 24. března od 9.30 hodin.

Oslavy MDŽ v Horní Suché, 8. března 2019.
OBRAZEM: Oslavy MDŽ v Horní Suché. Nechyběl bohatý program