Obřad probíhal ve čtyřech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 16 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva města Havířova Eva Šillerová.

S hezkým kulturním programem vystoupily děti ze Základní školy Karolíny Světlé pod vedením vychovatelky Jany Šimkové. O živou hudbu se postaral houslista a zpěvák Jiří Erlebach.

Další vítání je připraveno na neděli 20. října od 9.30 hodin.