U kostela sv. Anny se shromáždili členové vedení města, zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, zástupci politických stran a klubů zastupitelstva města Havířova a místní občané.

Ani tentokrát nechyběl veterán z východní fronty II. světové války plukovník Jan Ihnatík. Krátkým projevem připomněl vznik republiky náměstek havířovského primátora Ondřej Baránek.

Účastníci piety pak položili věnce a kytice k Pamětní desce vojákům a letcům padlým na všech frontách 2. světové války z oblasti Těšínska. Čestnou stráž stáli vojáci Krajského vojenského velitelství z Ostravy a členové českého skautu - Junák ze střediska Havířov. Na závěr pěvecký sbor Hlásek zazpíval lidovou píseň Leť, naše holubičko bílá.

Rybáři vypustili do Kališova jezera v Bohumíně přes tisíc amurů. Ti mají požírat přerostlé vodní traviny.
Rybí pomocníci budou požírat vodní traviny v Kališově jezeře