Zavražděno bylo 28 Poláků a 8 Čechů obyvatel Životic, Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka. Měl to být trest za partyzánskou akci v místní hospodě Isidora Mokrosze, kde při přestřelce zahynuli tři příslušníci gestapa.

Tuto hroznou událost si na pietním shromáždění u Památníku životické tragédie v sobotu dopoledne připomněli občané Havířova a jeho okolí, rovněž početná delegace z Polska. Představitelé města Havířova, okolních obcí a měst, diplomaté, celá řada významných osobností veřejného, politického a kulturního života, příbuzní obětí a další hosté položili k památníku věnce a kytice květů. S krátkým proslovem vystoupil primátor města Havířova Daniel Pawlas, duchovním rozjímáním římskokatolický kaplan Karel Rechtenberg a evangelický farář Janusz Kożusznik.

Moderátorka Jolanta Balon přečetla jména všech obětí nacistické zvůle. V průběhu pietního aktu vystoupil pěvecký sbor Městského kulturního střediska Havířov Canticorum a polský pěvecký sbor Gorol. Čestnou stráž drželi vojáci Krajského vojenského velitelství v Ostravě a skauti. Pořadatelem spolu s dalšími organizacemi je statutární město Havířov. Pieta byla zakončena Polskou a Českou státní hymnou.