Gratulantů bylo hodně. Patřili k nim starostka obce Dagmar Veselá, zástupci Spolku červených baretů, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací, přátelé a samozřejmě rodina. Místopředseda Spolku červených baretů Michal Mucha předal oslavenci pamětní odznak na stuze k 75. výročí Karpatsko-dukelské operace.

Mikuláš Ganišin se narodil 25. října 1922 ve vesnici Príslop v okrese Snina na východním Slovensku. Byl příslušníkem 1. československého armádního sboru generála Ludvíka Svobody. Jako spojař telefonista se zúčastnil bojů v Dukelském průsmyku, poté na Slovensku, Moravě a došel až do Prahy.

Obdržel jedenáct tuzemských a tři ruská vyznamenání. Pán Ganišin má čtyři dcery. Žije v Lučině. I přes pokročilý věk je velmi vitální.