„V těchto dnech stále probíhá realizace vertikálních geodrénů, buduje se přeložka koryta Darkovské Mlýnky a zhotovitel začíná s realizací první vrstvy násypů,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD.

Hlavní trasa obchvatu měří 2975 metrů a součástí bude nový most, podchod pro pěší na darkovské straně, mimoúrovňové křížení i protihlukové stěny. O jejich rozšíření nyní jedná se zástupci ŘSD i vedení města.

Úplné zprovoznění jihozápadního obchvatu Karviné se předpokládá na přelomu roků 2022/2023. Současným průtahem Karviné denně projíždí více než šestnáct tisíc aut denně.