Od 8 do 20 hodin se nákupní vozíky označené logem sbírky průběžně naplňovaly od dárců trvanlivými potravinami. Především to byly konzervy, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, nápoje v obalech tetrapak, dětské ovocné přesnídávky, sladkosti a podobně. Vše se využije v havířovských zařízeních Armády spásy.

Znovu se ukázalo, že lidí s dobrým srdcem je mnoho. „Z dnešní sbírky máme opět velikou radost. Již od samotného rána zájemci dávali hodně potravin. Letos jsme překonali všechny ročníky, vybralo se 1602 kg. Všem dárcům patří veliký dík," uvedl za padesátičlenný organizační tým z řad zaměstnanců Armády spásy a dobrovolníků, ředitel Azylového domu a noclehárny pro muže Ladislav Solana.

A proč se ta sbírka vůbec koná? Více než 15 procent obyvatel České republiky je ohroženo chudobou či sociálním vyloučením a potřebuje pomoc.