Slavnosti, jež se odehrála před místní farou, přihlížely asi tři stovky místních věřících, z nichž řada poté absolvovala slavnostní mši, kterou celebroval právě Otec biskup.

Slavnost při příležitost svěcení zvonů pokračuje celé nedělní odpoledne, kdy bude ve městě hrát muzika, bude se ochutnávat víno z Mutěnic a vpodvečer se uskuteční farní fotbalový zápas ženatí proti svobodným.

Zvony jsou čtyři a nesou jména sv. Benedikta, Jan Pavla II., Sv. Barbory a Panny Marie fryštátské. Do zvonice budou zavěšeny v pondělí a poprvé by se nad městem měly rozeznít v úterý večer.