I přes nepříznivé deštivé počasí přišlo několik set lidí vyslechnout si vánoční koledy, duchovní proslov amerického misionáře a pastora Dave Pattyho a biblický příběh o Ježíši Kristu.

Jako dar si každý mohl odnést malou Bibli o téměř šesti sty stránkách.

Na závěr se éterem nesla překrásná Tichá noc, svatá noc. Akci připravily havířovské křesťanské církve.