Svlaženo by mělo být centru města, náměstí na Terase v Podlesí nebo náměstí TGM na Šumbarku.