Obřad probíhal ve třech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 10 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva města Havířova Eva Šillerová.

Hezký kulturní program tentokrát zajistila Základní škola Frýdecká. O živou hudbu se postaralo duo Regina Bednaříková a Pavel Urban. Další vítání je připraveno na neděli 28. dubna od 9.30 hodin.