Obřad probíhal ve čtyřech půlhodinových blocích. Do pamětní knihy města bylo zapsáno 15 dětí ve věku do jednoho roku. Slavnostní projev přednesla zastupitelka města Havířova Eva Šillerová.

S hezkým kulturním programem vystoupily žákyně ze Základní školy Moravská, pod vedením učitelky Svatavy Vilimové. O živou hudbu se postaralo duo Regina Bednaříková a Pavel Urban.

Další vítání je připraveno na neděli 24. listopadu od 9.30 hodin.