Pozval absolventy gymnázia studujících na vysokých školách zdravotnické obory na setkání se žáky 4. ročníku a oktávy (semináře a cvičení biologie). Letošní se konal v pátek 13. prosince za účasti pěti studentů všeobecného lékařství a po jednom ze školy veterinární, farmacie a radiologie.

Celkem šest žen a dva muži. Co se týče škol, je to Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně a 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dále Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

SKI brífink k policejním lyžařským hlídkám, 16. prosince 2019 na Starých Hamrech.
Sjezdovky v Beskydech budou hlídat policisté na lyžích. A to 24 hodin denně!

Vysokoškoláci odpověděli na otázky: Proč jste si zvolili daný obor, jak jste na dané škole spokojeni, jaká byla vaše příprava na přijímačky a jakým způsobem řešíte ubytování. Z odpovědí vyplynulo, že jsou na školách naprosto spokojeni. Problém ubytování, je ale složitější.

Jedná se zejména o cenu, kvalitu, vzdálenost od školy a dopravní dostupnost. Nelze zapomenout ani na finanční zátěž pro rodiče. Studenti často hledají možnost něco si vydělat formou brigády. Hodinu a půl trvající posezení si jeho účastníci pochvalovali.

Havířov v květech.
Příští rok květinové korso Havířovem neprojde