Úvodem jubilejní oslavy zazpíval školní pěvecký sbor Rozmarýnek pod taktovkou učitelky Janiny Ptakové, českou národní lidovou píseň Ach synku, synku, která patřila k nejoblíbenější písni prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka.

Žákyně Anička Františáková zase v krátkosti připomněla historii Stromu svobody a jeho význam. Nechyběl ani stručný, ale věcný proslov ředitele školy Dana Stankuše, v němž mezi jiným zdůraznil, že lípa bude našim potomkům připomínat sté výročí založení našeho státu.

Zasypání kořene lípy se ujali členové Žákovského parlamentu za přítomnosti 6. a 7. třídy zapojené do projektového týdne k výročí státu. Slavnostní akt byl zakončen Českou a Slovenskou státní hymnou v podání sboru Rozmarýnek. Úterní slavnost připravila učitelka Kateřina Juřicová.

Oficiálním národním symbolem se stala lípa roku 1848, kdy na všeslovanském sjezdu ve dnech 2. až 12. června v Praze sešli delegáti z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, dále pak Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbové, Slovinci a Dalmatinci, což byli zástupci porobených slovanských národů.