Při této významné události bylo vedením města oceněno pět pedagogů, dva studenti, dva žáci a jeden studentský kolektiv. V krátkém projevu popřál učitelům k jejich svátku primátor města Daniel Pawlas. Přítomni byli také jeho náměstci Ivan Bureš a Daniel Vachtarčík.

Ocenění pedagogové za dlouholetou nadstandardní pedagogickou činnost:
Alena Borbélyová (ZŠ a MŠ Na Nábřeží), Dagmar Csatová (ZŠ Mládežnická, ocenění převzala ředitelka školy Iva Badurová), Marcela Matyášová (ZŠ Školní), Kateřina Minarovičová (ZŠ M. Pujmanové) a Jana Prefetová (ZUŠ Leoše Janáčka)

Ocenění žáci a studenti za příkladnou reprezentaci Havířova:
Lukáš Kupka (ZŠ Gorkého), Petr Maršálek (Střední škola technických oborů), Šimon Karch (Gymnázium Komenského), Veronika Novotná (ZŠ 1. máje)

Oceněné družstvo za příkladnou reprezentaci Havířova:
Gymnázium Komenského (Kateřina Bouchalová, Šimon Karch, Josef Štefl)

O skvělý kulturní zážitek se postarali: slovenské pop operní trio Gioia, tanečníci Michaela Gatěková, Jakub Mazůch a Patrick Ulman. Dále program obohatila pohybová skladba Hvězdný rej, v podání žáků Školního sportovního klubu ZŠ Karolíny Světlé. Moderovala herečka Jolanta Balon.