Uctít památku padlých hrdinů přišli vedoucí představitelé města Havířova, zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Seskupení polských kombatantů v České republice, členové politických stran a hnutí a další hosté. Krátký projev pronesl primátor města Havířova Daniel Pawlas. K pamětní desce se jmény vojáků, poddůstojníků a důstojníků, kteří obětovali svůj život v boji proti nacistickým okupantům, byly položeny věnce a kytice. Již tradičně ani letos nechyběli přímí účastníci válečných operací Jan Ihnatík z východní fronty a Rudolf Adamus ze západní. Čestnou stráž u památníku drželi havířovští Junáci. S krátkým kulturním programem vystoupily členky pěveckého sboru Canticorum a zpěvačka Jindriška Honsová. Na závěr zazněla slovenská a česká státní hymna.

Hlavní část Ostravsko-opavské operace začala 15. dubna 1945, kdy vyrazila do útoku vojska 60. armády. Na pravém křídle útočila vojska 38. armády, jehož součástí byla i čs. tanková brigáda. Dne 22. dubna byla osvobozena Opava a tento úspěch umožnil sovětským a československým vojskům rozvinutí útoku směrem na Ostravu. V odpoledních hodinách 30. dubna zaútočily tanky 1. čs. tankové brigády do týlu Němců a rychlým postupem pronikly se sovětskou 128. gardovou střeleckou divizí do středu města Ostravy, která byla téhož dne osvobozena. Tím hlavní část Ostravsko-opavské operace skončila. Podle odhadů v bojích padlo skoro 24 tisíc vojáků Sovětské armády, na německé straně až 75 tisíc.