Jsou mezi nimi zástupci české i polské scény například taková jména jako Josef Somr, Pavel Zatloukal, Josef Karlík, Janusz Klimsza, Alexej Pyško, Vladimír Čech, Květa Fialová, Władysław Liberda, Bronislav Poloczek a mnoho dalších známých umělců.