„Jsem velmi rád, že si na nás paní ministryně udělala čas a přišla si vyslechnout, jaké konkrétní problémy nyní ve městě řešíme. Modernizace bytového fondu, rekonstrukce bytových domů a výtahů či příprava projektu rozšíření kapacity Domova seniorů Luna jsou pro nás v tuto chvíli klíčové záležitosti, které jsou ale velmi finančně náročné. Paní ministryně nám jako odborník na tuto problematiku byla schopná velmi účinně poradit, a dnešní schůzka tak bude mít velmi brzy konkrétní výstupy v návaznosti na dotační tituly a programy," uvedl primátor města Havířova Josef Bělica.

V rámci návštěvy si ministryně prohlédla centrum sociálních služeb Santé a Domov seniorů Luna. Velký dojem na delegaci, která navštívila Santé udělali klienti domova se svými pracemi. Bez nadsázky, jsou nádherné.