V krátkém projevu popřála učitelkám a učitelům k jejich svátku primátorka města Jana Feberová. Mezi gratulanty byla i náměstkyně primátorky pro sociální rozvoj Alena Zedníková a náměstek pro hospodářský rozvoj Karel Šlachta.

Dvouhodinový slavnostní podvečer doprovázel skvělý kulturní program. Postarali se o to zpěvák, moderátor a bavič Vladimír Hron, Sborové studio Permoník z Karviné, zpěvačka a herečka Kateřina Steinerová a klavírista Jiří Růžička. Moderoval Daniel Fňukal.

Ocenění:
Kolektiv základní školy, víceletého gymnázia:
Gymnázium Havířov-Podlesí (Ondřej Toufar, Ivo Walach, Štěpán Urbanćzyk, Jakub Zatloukal a Kamil Menšík)
Žáci:
Studentka N. V. (Gymnázium Havířov-Město), Aneta Kochanová (ZŠ 1. máje, v současnosti studentka Gymnázia Havířov-Město), Vojtěch Trecha (ZŠ Moravská), Daniel Donoval (ZŠ Jarošova).
Pedagogové:
Alena Kubíčková (ZŠ M. Pujmanové), Lucie Tulejová (ZŠ Gorkého), Dorota Stanková (ZŠ 1. máje), Naděžda Mayerová (ZŠ Gen. Svobody), Renata Navrátilová (ZŠ Moravská), Marie Petrová (SŠ Havířov – Prostřední Suchá), Alexandr Hloušek (VOŠ a SŠ Dakol, odloučené pracoviště Havířov), Aleš Chupáč (Gymnázium Havířov-Město). Ocenění pedagogové obdrželi plaketu Jana Amose Komenského a dar věnovaný městem.
Poznámka: Místo Alexandra Hlouška ocenění převzal zástupce ředitele VOŠ a SŠ Dakol.