Sedmidenní válka o Těšínsko trvala od 25. do 31. ledna 1919 a byla reakcí na obsazení části Těšínského Slezska Poláky. Protože se politická jednání protahovala, československá vláda dala pokyn k vojenskému obsazení Těšínska až po Vislu. Až poté se spor dostal na mezinárodní půdu a skončil rozdělením bývalého Těšínského knížectví na českou a polskou část s hranicí na řece Olši.

..více si přečtěte v Karvinském a Havířovském Deníku..