V roce 2014 nechala obec v rámci stoletého výročí existence Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava umístit v parku parku PZKO v centru Stonavy jako připomínku hornictví v regionu vozík s uhlím.

O dva roky později přibyl poslední vozík s uhlím vytěženým v Dole 9. květen, jehož těžní jáma byla vyhloubena na pomezí katastru Stonavy a Horní Suché a loni byla definitivně zasypána.

Hornické vzpomínkové místo

V minulých dnech přibyly v parku další dva symbolické vozíky s uhlím. Koncem února je vyvezli z uzavíraných Dolů Darkov a ČSA. Na základě dohody OKD a obce Stonava je těžební firma nechala umístit právě ve Stonavě, obci s bohatou hornickou tradicí.

„Už při plánování vyvezení symbolicky posledního důlního vozíku z Dolu ČSA i Dolu Darkov jsme byli upřímně přesvědčeni,  že vozíky budou umístěny na místě odpovídajícímu jejich významu. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo ze strany pana starosty obce Stonava navrženo místo, které bylo v souladu s našimi představami, bylo ze strany naší společnosti vyhověno,“ uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Vozíky s uhlím připomínají hornickou historii a pietní místo, kterému dominuje žulový obelisk ve tvaru slzy, zase důlní tragédii, při které v prosinci roku 2018 zahynulo v nedalekém dole ČSM 13 horníků.

O umístění dvou nových vozíků ve Stonavě se zatím moc nemluvilo. Vzhledem k pandemické situaci nebylo možná veřejná instalace těchto hornický relikvií. „Až to bude možné, sejdeme se a uspořádáme slavnost a představíme tuto naši zajímavost veřejnosti,“ řekl starosta Stonavy Ondřej Feber.

Instalaci vozíků zaplatila obec Stonava s přispěním nadace Landek a organizačně technickou pomocí OKD. To vše k velké radosti členů Kroužku krojovaných horníků při obci Stonava.