Organizuje ji Koordinační výbor důchodců OKD. Jednání se zúčastnilo 59 delegátů z osmnácti bývalých šachet Ostravsko-karvinského revíru. Valná hromada měla pracovní ráz se standardním programem. Zprávu o činnosti přednesl Vilém Uher. Podtrhl v ní, že nadále bude velký důraz kladen na problematiku finanční pomoci klubům s podporou ze strany Nadace OKD. Mezi hosty hornického shromáždění byl zástupce Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje Oldřich Pospíšil a člen Rady obce Horní Suchá, Evžen Faja.