Mezi ně patřila Taťána Galgaňáková, první letošní dítě narozené v havířovské porodnici, dále Anna Gančarčíková, Maxmilián Kotas, Michal Peterek, Soňa Vicianová a Anežka Stankušová.

Všem poblahopřál a rodičům poděkoval člen městského zastupitelstva Zdislav Krokosz. Jako vzpomínku na tento významný den dostali rodiče pro své ratolesti od radnice dárky, pamětní list a kytičku.

Krátký kulturní program připravila Základní škola Žákovská. K poslechu hráli Jiří Bystroň a Věra Nytrová. Asistovaly studentky ze Střední zdravotnické školy v Karviné. Další vítání bude 17. března.