Mezi nimi v prvním půlhodinovém obřadu byly Julie, Olivie, Natálie a Amálie, což je určitě rarita. K druhé skupině patřil chlapeček Jan a děvčátko Claudia.

Slavnostní projev přednesla zastupitelka města Havířova Alena Olšoková. S kulturním programem vystoupily dvě žákyně ze Základní školy Marie Pujmanové pod vedením učitelky Ivany Plačkové. Již tradičně se o živou hudbu postaralo duo Jiří Bystroň s Věrou Nytrovou.

Příští vítání občánků bude v neděli 8. října 2017.