V obřadní síní na Zámku se konalo celkem pět obřadů, vždy v půlhodinových intervalech. Do pamětní knihy města bylo zapsáno celkem 19 nejmenších občánků, 13 chlapečků a 6 děvčátek.

Mezi nimi byli Adam Domes, Tobiáš Ganderák, Tobiáš Jindra, Viktor Kloza, Filip Kočner, Rozálie Kožušníková, Oliver Mierva, Timon Šimík, Adam Tomášek, Stella Zientková. Slavnostní projev přednesla zastupitelka města Havířova Ivana Kožmínová.

S kulturním programem vystoupily žákyně čtvrté třídy Základní školy Moravská pod vedením učitelky Svatavy Vilímové. Již tradičně se o živou hudbu postaralo duo Jiří Bystroň s Věrou Nytrovou.

Příští vítání občánků je v neděli 24. září.