Slavnostní projev přednesla zastupitelka města Havířova Eva Šillerová. S kulturním programem vystoupily děti ze Základní školy 1. máje. O živou hudbu se postaralo duo Jiří Bystroň s Věrou Nytrovou.