Celkem bylo přihlášeno 6 děvčátek a 11 chlapců. Mezi nimi byli také Šimon Novák, Patrik Caruk, Natálie Drlíková, Ján Fajnor, Michael Banot, Mateo Foretník, Michaela Stallmachová a Monika Klimszová.

Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva města a poslankyně Milada Halíková. S kulturním programem vystoupili žáci ze Základní školy Karolíny Světlé.

O živou hudbu se postaralo duo Jiří Bystroň s Věrou Nytrovou.

Poslední vítání občánků v prvním pololetí bude 18. června. Další se koná 10. září.