Celkem bylo přihlášeno 12 dětí. Patřila k nim také Leontýna Folwarczná, Rozálie Milúchová, Jan Havlín, Martin Pořízka, Teodor Mančař Švehelka, Jan Nečas a Michalis Srainer. Slavnostní projev, stejně jako před čtrnácti dny, přednesla zastupitelka města Milada Halíková. S hezkým kulturním programem vystoupili žáci ze Základní školy Gorkého pod vedením učitelky Mileny Novákové. Již tradičně se o živou hudbu postaralo duo Jiří Bystroň s Věrou Nytrovou. Další vítání je 18. února.