Celkem bylo přihlášeno 20 dětí. Patřila k nim také Laura Babišová, Natálie Brenkusová, Kristián Bláha, Sebastián Hiadis.

Slavnostní projev přednesla náměstkyně primátorky Alena Zedníková. S hezkým kulturním programem vystoupily děti ze Základní školy Marušky Kudeříkové. Již tradičně se o živou hudbu postaralo duo Jiří Bystroň s Věrou Nytrovou.

Další vítání je 4. března.