Slavnostního obřadu se tentokrát zúčastnilo pouze sedm dětí s doprovodem rodičů a blízkých. Patřili k nim Anna Brablcová, Lada Zajdová a Petr Kováčik.

Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva Ivana Kožmínová. O hezký kulturní program se postaraly děti ze Základní školy Na Nábřeží pod taktovou učitelek Aleny Kabelíkové a Moniky Kociánové. Již tradičně se o živou hudbu postaralo duo Jiří Bystroň s Věrou Nytrovou.

Další vítání je připraveno na 18. března.