Vedoucí představitelé města Havířova, váleční veteráni, zástupci společenských organizací, politických stran a další lidé, uctili památku padlých v rámci Ostravsko-opavské operace před 74. lety. Mezi účastníky piety ani tentokrát nechyběl válečný hrdina sedmadevadesátiletý plukovník Jan Ihnatík Čestnou stráž u památníku drželi vojáci Krajského vojenského velitelství v Ostravě spolu s Junáky. S krátkým kulturním programem vystoupil pěvecký sbor ze Základní školy Žákovská. Na závěr zazněla Slovenská a Česká státní hymna.

Ostravsko-opavská operace byla poslední velkou bojovou akcí s účastí československého vojska při osvobozování Československa Sovětskou armádou po šestileté okupaci a porobě. Opava byla osvobozena 22. dubna, Ostrava ve dnech 29. a 30. dubna a celá severozápadní Morava a Slezsko 5. května 1945. Životem to zaplatilo podle historiků skoro 24 tisíc sovětských a československých vojáků. Na německé straně se nejčastěji uvádí 70 tisíc mrtvých, zraněných a nezvěstných. Při bojích také zahynuly stovky civilistů.

Historický májový den v Havířově.
TIP Deníku: Májový den v Havířově aneb cesta do historie