Nové parkoviště ze zámkové dlažby spolu s novými chodníky, osvětlením a příjezdovou cestou vyšlo město na téměř 9 milionů korun. Součástí stavby parkoviště bylo vybudování dešťové kanalizace včetně odlučovače lehkých kapalin a retenční nádrže.

Město nyní připravuje rozsáhlou rekonstrukci přednádražního prostoru, která se dotkne také nově vybudovaného parkoviště. Nájezd na nové parkoviště od benzínové čerpací stanice je proto provizorní.