Pracovat a pomáhat v sociální sféře není samozřejmostí a vždy jednoduché. Město Havířov se snaží být podporou a dokáže zásluhy ocenit.
Ve čtvrtek se od 16 hodin v KD Leoše Janáčka uskuteční slavnostní předání ocenění osobnostem v sociální oblasti.

„Pro letošní rok navrhla sociální komise a komise sociálně právní ochrany dětí na ocenění magistru Jiřinu Nevrlou ředitelku HELP klubu za dlouholetý sociální a společenský přínos pro děti s postižením a jejich rodiče. Dále pak manžele Kubíčkovy, kteří jsou pěstounskou rodinou a jako třetí kolektiv pracovníků Poradenského střediska pro rodinu a dítě Sociálních služeb města. Rada návrhy schválila a my jsme rádi, že můžeme ocenit jejich dlouholetou a záslužnou práci,“ řekla mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Jiřina Nevrlá se již několik let věnuje práci s dětmi se zdravotním postižením a jejich rodiči. Pořádá besedy s odborníky z oblasti sociální, ze školských zařízení, úřadu práce a zajišťuje další aktivity pro změnu sociální a společenské izolace rodičů a jejich postižených dětí.

„Velice si toho vážím, vnímám to jako motivaci pro lidi, kteří v této oblasti pomáhají. Je krásné se dívat, jak se mezi námi matkami vybudoval opravdu přátelský vztah. Rády se scházíme a vždy, když se na něčem domluvíme, jdeme do toho,“ řekla Jiřina Nevrlá.

Sdružení Help má velkou radost také z toho, že se jim podařilo zapojit postižené děti na invalidních vozíčcích do sportovních aktivit.
„To vnímáme jako velký úspěch. Naše skupinka začala provozovat sport Boccia. Je to vlastně petanque s jednoduššími a přizpůsobenými pravidly. Hraje se pravidelně v bezbariérové tělocvičně střediska Dona Boska na Šumbarku, která nám byla poskytnuta sponzorsky. Moc se jim to líbí, mohou si mezi sebou zasoutěžit a mají velké ambice. Tento sport je vhodný i pro lidi s velkým postižením,“ dodala ředitelka sdružení Jiřina Nevrlá.

Radost z nadcházejícího ocenění neskrývají také pracovnice Poradenského střediska pro rodinu a dítě. „Je to milé a vnímáme to jako odměnu, podporu a zviditelnění naší práce. Rovněž si vážíme toho, že tato naše služba je pod křídly magistrátu, což v jiných městech není takovou samozřejmostí. My se budeme snažit stále rozvíjet a vnímat potřeby občanů, kteří nás potřebují,“ řekla sociální pedagožka Lenka Gwóźdóvá.

Manželé Kubíčkovi budou oceněni za dlouholetou pomoc opuštěným dětem, kterým vytváří rodinu. Vedle dvou vlastních dcer vychovávají další tři děti, které přijali z dětských domovů. Svým přístupem vytvořili dětem, které jim byly svěřeny do pěstounské péče, opravdový domov.