Ochranu si podle ekologů toto území, ukryté za areálem dětmarovické elektrárny, zaslouží, protože je jedním z nejcennějších přírodních území v povodí řeky Olzy. Tamní lužní porosty s přirozenou druhovou skladbou dřevin, především dubů, vrb a topolů, jsou domovem řady vzácných druhů živočichů.

„Najít tam můžeme páchníka hnědého, celoevropsky chráněného brouka žijícího ve starých stromech, ale i řadu dalších zajímavých brouků, například dravé střevlíky. Významná je lokalita V Lyngu i z hlediska ornitologického – žijí zde datli, morčáci, orli… Botanici tam zase mohou z jara obdivovat pestrou paletu hájových bylin, jako jsou plicník tmavý, kakost hnědočervený, kostival hlíznatý, violky, parazitický podbílek šupinatý či koberce česneku medvědího,“ přiblížil Łukasz Nytra z Pozemkového spolku Cieszynianka.

Ilustrační foto
Dárci krve, přijďte k odběru

Připomněl, Český svaz ochránců přírody se takto snaží chránit zachovalá místa přírody a navrátit je do původního stavu. Pozemky, které se snaží chránit, si buď propachtuje, nebo po domluvě s jejich majitelem spravuje. „Koupě je de facto nejvyšší a nejlepší stupeň ochrany. Peníze na to máme z prostředků veřejné sbírky, na kterou může přispět kdokoliv,“ říká Nytra.

Před jedenácti lety tam Český svaz ochránců přírody koupil prvních 2,5 hektaru pozemků, loni dostal další půlhektar darem od soukromého vlastníka. Během letošního léta se podařilo uskutečnit tři výkupy, které plochu vlastněnou zde Českým svazem ochránců přírody zdvojnásobily – dnes dosahuje 6,19 hektarů. „Převážně jde opět o lesní porosty, ale součástí nově vykoupených pozemků jsou i menší bezlesé enklávy či starý zpustlý sad a kousek řeky Olzy, což biologickou hodnotu lokality ještě zvyšuje,“ dodává ekolog Nytra.

V objektu bývalého hornického učiliště v Havířově-Podlesí by mohl být nový domov seniorů.
Z bývalého učiliště má být domov seniorů

Připomíná také, že lužní les V Lyngu je součástí chráněné evropsky významné lokality i ptačí oblasti zařazené do soustavy Natura 2000.

Lužní les v Dětmarovicích není jedinou lokalitu na Karvinsku, kterou nad kterou drží ochrannou ruku lidé z Českého svazu ochránců přírody Cieszynianka. „Podobné pozemky má svaz v Kopytově, v Bohumíně na břehu Odry, včetně luk, které obnovujeme, dále se staráme o přírodní památku ve Věřňovicích a v Petrovicích u Karviné kosíme louku se vzácnějším druhem byliny. Zatím ale neplánujeme další výkupy,“ dodal Łukasz Nytra z Pozemkového spolku Cieszynianka.

Svoz bioodpadu -Ilustrační foto.
Obce a města svážejí stále více bioodpadu